Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

FN

Regjeringen foreslår å videreføre de frivillige kjernebidragene på høyt nivå til organisasjoner som arbeider i tråd med våre prioriteringer og kan dokumentere resultater.

FN-organisasjonene har en solid kapasitet til å bidra til endring i utviklingslandene, og FNs innsats har spilt en betydelig rolle i kriserammede land.

En stadig synkende andel kjerneressurser og sterkt fragmenterte øremerkede bidrag hemmer reformbestrebelser, resultater og effektivitet i FNs utviklingssystem.

Norge er blant de største bidragsyterne til FN, både i forhold til antall innbyggere og i absolutte tall. Den sist tilgjengelige FN-statistikken (2012) viser at Norge var største bidragsyter til FNs utviklingssystem som bidrag per innbygger, foran Luxembourg og Sverige. Vi var tredje største bidragsyter av kjerneressurser, etter USA og Storbritannia.

Regjeringen vil arbeide for et modernisert, sterkt og mer effektivt FN. Vi ønsker å være en reformorientert og konstruktiv bidragsyter og partner i FN. Våre økonomiske bidrag skal i stigende grad vris mot organisasjoner som leverer gode resultater og arbeider i tråd med norske prioriteringer.

Regjeringen ønsker å legge sterkere vekt på prinsippet om byrdefordeling når kjernebidragene skal fastsettes og foreslår derfor å redusere kjernebidraget til UNDP i 2015.Norge vil fortsatt være en av de største bidragsyterne av frivillige kjernebidrag til FNs utviklingssystem totalt sett og til de store utviklingsorganisasjonene.