Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fag- og yrkesopplæring

Målet med yrkesfagløftet er tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen. Regjeringen foreslår midler til følgende tiltak:

  • økt yrkesretting i undervisning av fellesfagene i yrkesutdanningen
  • samfunnskontrakt for flere læreplasser
  • kvalifisering til læreplass for søkere som ikke har fått lærekontrakt
  • kompetanseheving av yrkesfaglærere
  • Stimuleringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger for første gang