Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Familievern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til familievernet med 15 millioner kroner. Formålet er å øke familievernets kapasitet slik at flere kan få et tilbud. Satsingen vil særlig være rettet mot forebygging og tidlig innsats, styrking av tilbudet til familier med høyt konfliktnivå og hjelp til familier som lever med vold.

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet