Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Film

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til filmområdet på 737,8 millioner kroner. Målet for bevilgningen til film- og medieformål er å legge til rette for:

  • et bredt og variert tilbud av høy kvalitet
  • solid publikumsoppslutning
  • en bærekraftig audiovisuell næring