Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmformidling

For å bidra til viktige filmkulturelle tiltak foreslår Regjeringen å bevilge et engangstilskudd på 14,8 millioner kroner til Norsk kino- og filmfond i 2015. Av dette skal om lag 10,7 millioner kroner gå til filmfestivaler, 3,8 millioner kroner til cinematek utenfor Oslo og 0,2 millioner kroner til synstolking av film.

Forslaget gir rom for at Film & Kino kan sikre finansiering av sine oppgaver innenfor filmformidling.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet