Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskeridirektoratet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner på Fiskeridirektoratets budsjett til å etablere et nytt og heldekkende kontroll- og tilsynssystem for akvakulturtilsyn og ressurskontroll.

Systemet vil gi en mer effektiv og samordnet kontroll- og tilsynsvirksomhet, og forenkling av datautvekslingen mellom næringen og myndighetene.