Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flerårige budsjetter

Regjeringen vil sette ned et utvalg for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift. Utvalget skal blant annet vurdere om gjeldende rammevilkår gir tilstrekkelig forutsigbarhet for investeringer og andre langsiktige tiltak. For å legge til rette for en rasjonell utvelgelse og gjennomføring av investeringer og andre langsiktige prosjekter, mener Regjeringen det er nødvendig å ha et flerårig perspektiv.