Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader. Bevilgningen til fysiske sikringstiltak mot flom og skred foreslås økt med 31 millioner kroner. Dette vil gjøre det mulig å starte arbeidet med et stort flomsikringsprosjekt i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune.

Videre legges det opp til at staten overtar fjellskredovervåking som i dag drives av to interkommunale selskaper. Dette omfatter fire høyrisikoobjekter; Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal samt Nordnesfjellet i Troms. Det foreslås bevilget 50,5 millioner kroner til fjellskredovervåkingen.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet