Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktninger fra Syria

Regjeringen foreslår at Norge tar imot 1 000 overføringsflyktninger fra Syria i 2015. Regjeringen foreslår en videreføring av tilleggskvoten på 500 syriske overføringsflyktninger, samt at 500 plasser innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger forbeholdes syriske flyktninger. Det foreslås bevilget 123,1 millioner kroner til dette over JDs og BLDs budsjettkapitler i 2015.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet