Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forenklet tollprosedyre

For å forenkle tollbehandlingen, foreslår Regjeringen at grensen for når distribusjonsselskaper skal kunne få benytte seg av en forenklet tollprosedyre økes fra 1 000 kroner til 3 000 kroner. Dette forslaget antas ikke å ha provenyeffekt.

Se også Avgiftsfri import og Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 6.5