Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forny2020

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til programmet Forny2020 under Norges forskningsråd med 20 millioner kroner. Ordningen skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater fra offentlige forskningsinstitusjoner, slik at ny kunnskap og teknologi når ut til markedet. God utnyttelse av forskningsresultater fra offentlige forskningsinstitusjoner er av vesentlig betydning for verdiskapingen i Norge.

Les pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer i Prop. 1 S fra Nærings- og fiskeridepartementet, kapittel 920 om Norges forskningsråd