Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fornybar energi

Regjeringen foreslår å redusere budsjettposten fornybar energi etter at Riksrevisjonen har bemerket at pengene ikke har gitt gode nok resultater. Det foreslås en økning i kapitaltilførselen til Norfund. Minst halvparten av kapitaltilførselen skal gå til investeringer innen fornybar energi.

 

Se også Norfund