Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning og høyere utdanning - fagmiljøer

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til å utvikle flere verdensledende fagmiljøer i høyere utdanning og forskning.

Regjeringen foreslår å bruke 10 millioner kroner til å videreutvikle samarbeidet mellom Universitetet i Oslo, Simula Research Laboratory og University of California, San Diego.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til et partnerskapsprogram for forskning og høyere utdanning. Programmet vil fremme langsiktig samarbeid mellom høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge og prioriterte land utenfor EU.

70 millioner kroner gis til andre institusjoner med fagmiljøer som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot verdenstoppen.

Regjeringen foreslår dessuten å øke bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 100 millioner kroner og bevilgningene til FRIPRO med 60 millioner kroner.