Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning og høyere utdanning - langtidsplan

Regjeringen legger fram Langtidsplan for forskning og høyere utdanning sammen med statsbudsjettet.

Følgende tiltak vil bli prioritert:

  • Tiltak som gir økt kvalitet i forskning og høyere utdanning
  • Tiltak som gjør at næringslivet forsker mer
  • Tiltak som gir god norsk deltakelse i Horisont 2020

Regjeringen vil gjennomføre følgende i perioden 2015-2018:

  • Lage en opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger med 500 nye stillinger
  • Styrke infrastrukturordningen i Forskningsrådet med 400 millioner kroner
  • Styrke bevilgningene til ordninger som bidrar til bedre deltakelse i Horisont 2020 med 400 millioner kroner

Regjeringen peker på to byggeprosjekter som har høyest prioritet for å følge opp langtidsplanen:

  • Nytt anlegg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
  • Oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim, Ocean Space Center