Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 30 milliarder kroner til forskning og utvikling. Dette utgjør en nominell økning på om lag 2,1 milliarder kroner fra budsjettet for 2014 og er reelt sett en vekst på 4,2 prosent.

Veksten i forskningsbevilgningene følger opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Prioriteringene ”Verdensledende fagmiljøer” og ”Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv” får størst vekst i 2015.