Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskningssamarbeid i Europa

Norge deltar som fullverdig medlem i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 115 millioner kroner i 2015 til særskilte tiltak for å øke den norske deltakelsen i Horisont 2020. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,1 milliarder kroner i kontingent i 2015. Det er en økning på om lag 700 millioner kroner fra budsjettet for 2014.