Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets eiendom, bygg og anlegg

Regjeringens forslag til bevilgning for forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg (EBA) vil i 2015 i stor grad bli benyttet til å videreføre investeringsprosjekter som Stortinget tidligere har besluttet igangsatt. Flere av prosjektene er relatert til omstillingsprosessen i Forsvaret, blant annet etablering av helikopterbase på Bardufoss og helikopterdetasjement på Haakonsvern. Videre er investeringsprosjekter for å understøtte omstilling av Luftforsvaret og nyinnretning av Hæren under planlegging. I forbindelse med utvikling av Forsvarets fremtidige kampflybase på Ørland ble et prosjekt for et nytt skvadronsbygg for F-35 vedtatt av Stortinget våren 2014. For å kunne understøtte mottak av de nye kampflyene høsten 2017 er flere andre investeringsprosjekter på Ørland under planlegging.

Det knyttes også store investeringer til nordområdene. Prosjektet for nye stasjoner til Grensevakten i Sør-Varanger omfatter etablering av en stasjon på Svanvik i sør og en stasjon ved Storskog i nord. Stasjonen i sør er ferdigstilt, og bygging av stasjonen i nord vil pågå i 2015. I Indre Troms pågår en omfattende fornyelse av eksisterende infrastruktur og bygningsmasse på Bardufoss.

Det gjennomføres også investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg som er en følge av anskaffelse av nytt materiell og for å opprettholde standarden på Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. Som en følge av dette videreføres investeringsprosjektene for nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon på Haakonsvern og utbedring av rullebaner på Andøya flystasjon og Bodø hovedflystasjon.