Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets industrisamarbeid

Regjeringen er opptatt av at anskaffelser fra utlandet også skal komme norsk forsvarsindustri til gode. Derfor vektlegges et industrisamarbeid knyttet til anskaffelsen av nye kampfly.

I samarbeid med norsk industri har Regjeringen arbeidet for å etablere et langsiktig industrisamarbeid med USA. Ni nasjoner deltar etter best value-prinsippet for å sikre lavest mulig pris for F-35. Dette innebærer at forsknings-, industri- og utviklingsmiljøene i partnernasjonene må konkurrere om oppdrag på flyet.

Målet er at verdiskapingen i Norge skal tilsvare anskaffelseskostnadene knyttet til F-35. Norsk industri har så langt konkurrert seg til 368 millioner US dollar i kontrakter knyttet til flyskrog og motor.

Forsvarsdepartementet har tidligere godkjent videreutvikling av 25 mm kanonammunisjon (APEX) hos Nammo. APEX blir en av tre ammunisjonstyper som partnerlandene kan velge til utrustning av F-35. Stortinget sluttet seg tidligere i år til videreutvikling av Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) Joint Strike Missile (JSM) – trinn 3. I den videre utviklingen av JSM vil KDA kunne involvere mer enn 60 norske underleverandører. AIM Norway SF arbeider aktivt med å posisjonere seg for å kunne konkurrere om kontrakt for vedlikehold av motoren til F-35. Lykkes selskapet i dette arbeidet, vil det være svært godt posisjonert i den fremtidige understøttelsen av F-35. Samlet sett vil derfor et betydelig antall norske bedrifter være engasjert i industrisamarbeid knyttet til F-35 anskaffelsen. I tillegg vil bedrifter som er engasjert også benytte seg av lokale virksomheter.