Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets spesialstyrker

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet i 2015, blant annet for å rekruttere kvinner til operative stillinger i Forsvarets spesialkommando og etablere en kvinnelig jegertropp.

I 2014 ble det opprettet en egen driftsenhet for Forsvarets Spesialstyrker. Den nyopprettede felles virksomhetsledelsen for Forsvarets spesialstyrker legger til rette for en enhetlig utvikling av spesialstyrkene og styrker evnen til helhetlig prioritering og ressursbruk. Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK) endret samtidig navn til Forsvarets spesialkommando (FSK).

Ved opprettelsen av det nye virksomhetsområdet ble Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK) organisatorisk overført fra Hæren og Sjøforsvaret. Personellet består hovedsakelig av befal og vervede mannskaper som rekrutteres fra hele Forsvaret. En mindre andel vernepliktige mannskaper vil tjenestegjøre ved spesialstyrkeenhetene, primært for å utgjøre et rekrutteringsgrunnlag for den vervede andelen.