Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forurenser betaler for utfisking

Regjeringen vil bedre arbeidet mot rømming av oppdrettsfisk. Nærings- og fiskeridepartementet vil praktisere prinsippet om at forurenser betaler, som innebærer at det er det enkelte oppdrettsselskap som er ansvarlig for den rømte fisken som selv skal finansiere utfiskingstiltak, når disse kan identifiseres.

Det legges opp til at miljøfondet til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening blir fristilt fra organisasjonen og gjort obligatorisk. Fordi ikke all oppdrettsfisk er merket eller kan spores, foreslår Regjeringen en ordning der havbruksnæringen i fellesskap dekker kostnadene. Dersom det er mulig å spore fisken til et identifisert individuelt selskap skal regningen sendes tilbake til dette selskapet. De som tar i bruk sporing av egen fisk skal slippe å betale avgift til ordningen.