Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forurenset sjøbunn, grunn og vann

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppryddingstiltak med 10 millioner kroner. Oppryddingsmidlene skal dekke statlige bidrag til opprydding i sjøbunn og grunn som er forurenset med miljøgifter. Økningen vil blant annet gå til gjennomføring av enkeltprosjekter i Nord-Norge.