Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fossil fyringsolje - utfasing

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til å forsere utfasing av fossil fyringsolje som hovedenergikilde i statlige bygg innen utgangen av 2016.