Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Friluftsliv

I 2015 vil Regjeringen gjennomføre Friluftslivets år, med mål om å øke friluftslivsaktiviteten i befolkningen. I løpet av året vil det bli arrangert en rekke friluftslivsaktiviteter i hele landet. Det er opprettet en egen tilskuddsordning på 15 millioner kroner til aktivitet og tiltak i løpet av året. Til sammen foreslår Regjeringen å bevilge 57 millioner kroner til friluftsaktiviteter i Friluftslivets år.