Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen starter i 2015 innføringen av reformen fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Utgiftene i 2015 er anslått til 150 millioner kroner. I tillegg kommer 20 millioner kroner til administrasjon av ordningen, til sammen 170 millioner kroner. Retten til fritt behandlingsvalg innføres først innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken.

Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet