Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fylkesveger

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med rentekompensasjon for fylkesveger i 2015. Det foreslås en investeringsramme på tre milliarder kroner i 2015. Dette er en økning på en milliard fra budsjettet for 2014.

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår Regjeringen:

  • 272 millioner til fylkesvegene for å oppfylle kravene i tunnelforskriften
  • 1 milliard kroner for å ruste opp fylkesvegene, noe som er en økning på om lag 200 millioner kroner fra 2014 til 2015

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det foreslått 580,4 millioner kroner som tilskudd til skredsikring på fylkesvegene.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg