Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gáldu

Regjeringen foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner til drift av Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Målsettingen med senteret er å øke kunnskapen om og forståelsen for samiske rettigheter og urfolksrettigheter.

I tillegg til bevilgningen over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett vil det tildeles tilskudd til senterets virksomhet over Utenriksdepartementets budsjett.

Les mer i Prop. 1 S fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet