Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Garantiordning for fisk

Regjeringen foreslår å avvikle garantiordningen for førstehåndsomsetningen av fisk. Den midlertidige ordningen mellom Norges Råfisklag og Innovasjon Norge ble iverksatt i 2009 under finanskrisen. En videreføring kan bidra til å motvirke nødvendig markedstilspasninger i industrien og kan få uheldige konsekvenser for næringen.