Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gebyrer og sektoravgifter

Regjeringen vil sette i gang en kartlegging av offentlig gebyr- og avgiftsfinansiering med sikte på en revisjon av gjeldende retningslinjer.

Se Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 9.1

Regjeringen foreslår at Luftfartstilsynets gebyrer settes ned med til sammen 16 millioner kroner og at losavgiftene reduseres til sammen 36,9 millioner kroner i 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 9.2 og Prop. 1 S fra Samferdselsdepartementet