Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Genbank i Hardanger

Regjeringen foreslår å bygge en genbank for laks- og sjøørret-stammer med tilknytning til vassdragene i Hardangerfjorden. Etableringen vil trolig skje ved at eksisterende genbankanlegg på Ims i Rogaland utvides. Byggingen vil ta to år. I 2015-budsjettet er det foreslått en bevilgningsøkning på 27 millioner kroner og en bestillingsfullmakt på 15 millioner kroner til formålet.