Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Geologisk kartlegging

Regjeringen foreslår å bevilge 78,5 millioner kroner til geologisk kartlegging i regi av Oljedirektoratet.

Kartleggingen skal gi ny geologisk innsikt om store deler av Barentshavet, inkludert områdene inntil delelinjen mot Russland. Kunnskap om hva som finnes av ressurser på norsk sokkel er helt avgjørende for god ressursforvaltning og ivaretakelsen av norske nasjonale interesser.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10