Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Global helse

Regjeringen vil videreutvikle Norges innsats og globale lederrolle for helse, og foreslår å øke bevilgninger til helse med 150 millioner kroner, til 2 915 millioner kroner.

En frisk og velutdannet befolkning er grunnlaget for økonomisk vekst og utvikling. Norge har tatt et politisk lederskap som påvirker globale og nasjonale prioriteringer. Bistanden til helse skal brukes til å støtte opp om nasjonale prioriteringer og det skal legges vekt på at innsatsen gir resultater.

Regjeringen mener at innsatsen for utdanning og helse må ses i sammenheng. Jenter som tar utdannelse gifter seg senere og får barn senere, noe som gir lavere barne- og mødredødelighet. Samtidig er grunnleggende helsetjenester, ernæring, vaksiner, osv. en forutsetning for at barn skal kunne gå på skolen og få en utdanning.

Samlet bidrag til Den globale vaksinealliansen GAVI foreslås økt med 100 millioner kroner, til 1 340 millioner kroner. GAVI er det viktigste redskapet for å redusere barnedødeligheten, og vil ved utgangen av 2015 ha bidratt til vaksinering av godt over 500 millioner barn. Nær 8 millioner barnedødsfall er unngått. Norge er tredje største giver, etter Storbritannia og Gates-stiftelsen.

Bidraget til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria foreslås økt med 100 millioner kroner, til 600 millioner kroner. Fondet har blant annet sørget for at nær 12 millioner tilfeller av tuberkulose er blitt diagnostisert og behandlet. Mer enn 400 millioner malarianett er delt ut.

Regjeringen foreslår å gi tilsagn på inntil 3 600 millioner kroner samlet for perioden 2015 - 2020 til en ny global finansieringsordning i Verdensbanken for kvinne- og barnehelse.

Norge har så langt i 2014 bidratt med 86,1 millioner kroner til bekjempelsen av ebolautbruddet.