Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grunnstipend

Regjeringen foreslår å legge om grunnstipendordningen i videregående opplæring. Ordningen er ment for elever fra familier med dårlig økonomi.

Bare elever fra familier med dårlig økonomi vil få stipendet, men av disse vil mange få økt stipend.

Om lag 40 prosent av elevene mottok dette stipendet i undervisningsåret 2013-14. Dette er for mange i forhold til målsettingen. Med den foreslåtte omleggingen blir andelen elever som mottar slik støtte redusert til anslagsvis 12 prosent. Forslaget medfører at bevilgningen til grunnstipend reduseres med 355 millioner kroner i 2015.

Regjeringen foreslår også å øke den høyeste stipendsatsen med om lag 50 prosent til om lag 3 000 kroner per måned. Dette skal styrke stipendordningen for elever fra familier med dårlig økonomi. Tiltaket koster 84 millioner kroner. Til sammen innebærer forslagene om endring av grunnstipend og høyere stipendsats et kutt i bevilgningen til utdanningsstøtte på 271 millioner kroner.

I tillegg foreslår Regjeringen å avvikle dagens behovsprøvde låneordning til elever i videregående opplæring. Som erstatning foreslår Regjeringen å innføre en ikke-behovsprøvd låneordning for elever som er 18 år eller eldre og ikke bor sammen med foreldrene.