Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Haldenprosjektet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til videreføring av Haldenprosjektet, noe som innebærer en økning på 12,5 millioner kroner fra saldert budsjett 2014. Regjeringen foreslår også en fullmakt til å forplikte staten til ytterligere tilskudd. Samlet innebærer dette tilskudd på til sammen 150 millioner kroner til prosjektet i avtaleperioden 2015-2017. Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt på atomsikkerhet som administreres av Institutt for energiteknikk (IFE). Målet med prosjektet er å gjøre drift av atomkraftverk verden rundt sikrere.