Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Handelspartnerne

Norges viktigste handelspartnere er de 25 landene som er viktigst for utviklingen i norsk eksport. For denne gruppen land utarbeides det blant annet vektede anslag for vekst i BNP, lønn og konsumpriser og for nivået på arbeidsledighet.

Landvektene for BNP beregnes på basis av fordelingen av norsk eksport av tradisjonelle varer. Til sammen utgjør vektene for euroområdet, Sverige, Danmark og Storbritannia om lag 65 prosent, mens USA utgjør i underkant av 10 prosent. Anslaget for størrelser som har betydning for utviklingen i den kostnadsmessige konkurranseevnen, som lønns- og prisvekst og arbeidsledighet, vektes med konkurranseevnevekter fra OECD.