Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hæren

Regjeringen foreslår å bevilge 5 226 millioner kroner til Hæren i 2015. Forslaget innebærer en reell styrking av Hærens budsjett med 66,1 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2014.

Budsjettforslaget legger opp til å styrke øvingsnivået i deler av Brigade Nord i 2015. Med den foreslåtte styrkingen av Hærens budsjett fortsetter videreutviklingen av Panserbataljonen med tilhørende støtteavdelinger. Det legges opp til en økning i antall vervede og avdelingsbefal samt modernisering av hovedmateriellet.

Hæren vil få styrket beredskap og økt operativ evne gjennom en forventet bedring av kvaliteten og tilgjengeligheten på lagret materiell og forsyninger, samt økt treningsnivå.