Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havbruksvekst

Regjeringen foreslår at oppdrettere av laks og ørret får tilbud om vekst på fem prosent i maksimal tillatt biomasse (MTB), den mengden fisk det er lov å ha i oppdrettsanleggene til enhver tid. En forutsetning for veksten er forpliktelser om strenge krav til antall tillatt lakselus og medikamentelle behandlinger. Vederlaget for veksten foreslås satt til 1,5 millioner kroner per tillatelse. Det foreslås at halvparten av vederlaget tilfaller kommunene der tillatelsene er lokalisert.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrett våren 2015.