Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heimevernet

Regjeringen foreslår å bevilge 1 214 millioner kroner til Heimevernet i 2015. Forslaget innebærer en reell styrking av Heimevernets budsjett med 27,5 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2014.

Heimevernet vil få økt operativ evne i 2015. Utvalgte tropper i innsatsstyrkene øker antall treningsdager i 2015 til inntil 30 dager i året. Det høye trenings- og øvingsnivået på 90 prosent i innsatsstyrkene videreføres for de øvrige troppene. Samtlige HV-områder vil gjennomføre befalstrening og minimum 62 prosent av HV-områdene vil gjennomføre årlig trening. Regjeringen legger, i tråd med langtidsplanen, opp til ytterligere styrking av kompetansegivende kurs og befalstrening.