Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 millioner kroner som del av veksten i kommunenes frie inntekter over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Dette kommer i tillegg til styrkingen i 2014 på 180 millioner kroner, til sammen 385 millioner 2015-kroner.

Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet