Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Humanitær bistand

Regjeringen foreslår å øke den humanitære bistanden med 424 millioner kroner, til 3 336 millioner kroner i 2015. Dette tilsvarer en økning på om lag 15 prosent. I tillegg foreslås det å øke støtten til Verdens Matvareprogram med 42 millioner kroner, til 212 millioner kroner.

FNs samlede humanitære appell for 2014 var den største noensinne, på over 12 milliarder dollar. Det er i dag fire store kriser internasjonalt, i Syria, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Irak. I tillegg kommer en rekke både akutte og langvarige kriser der hjelpearbeidet er betydelig underfinansiert.

Den foreslåtte budsjettøkningen vil sette Regjeringen i stand til å reagere raskere, mer effektivt og med større volum både på de eksisterende krisene og på nye situasjoner som måtte oppstå eller forverres i løpet av året.