Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hurtigruta

Til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (Hurtigruta) foreslår Regjeringen 756,1 millioner kroner.

Se egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om kollektivtransport