Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Husbanken – låneramme

Regjeringen foreslår en låneramme i Husbanken på 20 milliarder kroner i 2015. Låneordningene skal bidra til at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, og til at det blir flere boliger og bygg som møter framtidens behov.

For mer informasjon om Husbanken og Husbankens låne- og tilskuddsordninger, se Husbankens nettsider.