Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Infrastrukturfond

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 40 milliarder kroner i kapitaltilskudd til fondet i 2015. Sammen med innskudd fra tidligere år, vil fondet i 2015 være på til sammen 70 milliarder kroner. Dette vil bidra til forutsigbar finansiering av samferdselsinfrastruktur.

Det ble bevilget 10 milliarder kroner og 20 milliarder kroner til infrastrukturfondet i henholdsvis 2013 og 2014, noe som innebærer en budsjettert avkastning i 2015 på 871 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om infrastrukturfondet