Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon og forskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)  under Norges forskningsråd med 70 millioner kroner. Dette vil gi en ramme for utlysing i 2015 på om lag 900 millioner kroner. Programmet skal stimulere til flere ambisiøse satsinger på forskning og utvikling.

Les pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Les mer i Prop. 1 S fra Nærings- og fiskeridepartementet, kapittel 920 om Norges forskningsråd