Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innsatsstyrt finansiering (ISF)

For pasientbehandling som omfattes av innsatsstyrt finansiering (ISF) legges det til rette for en vekst på om lag 1,6 prosent fra 2014 til 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet vil fra 2015 gå bort fra dagens system med aktivitetsstyring. Sykehusene kan fra 2015 øke aktiviteten der det er kapasitet og økonomi til dette. Aktivitet utover budsjettert aktivitet vil utløse 50 prosent ISF-refusjon. Det skal fortsatt stilles krav om økonomisk balanse og langsiktig økonomisk bærekraft.