Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Inntektspolitisk samarbeid

Lønnsoppgjørene er partenes ansvar. Gjennom samtaler i Regjeringens kontaktutvalg og drøftinger og analyser i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legges det til rette for en felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi og hvilke utfordringer norsk økonomi og lønnsdannelsen står overfor framover.

Norge har høy organisasjonsgrad og en forholdsvis koordinert lønnsdannelse. Det er lang tradisjon for at tariffområdene i konkurranseutsatt sektor forhandler først og at resultatene fra disse forhandlingene er retningsgivende for påfølgende oppgjør. Systemet skal bidra til at lønnsutviklingen holdes innenfor rammer som sikrer en tilstrekkelig størrelse på konkurranseutsatt virksomhet over tid.

Se omtale av det inntektspolitiske samarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2015, kapittel 3