Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehage. Fra høsten 2014 gjennomføres det en mer målrettet innretning av forsøket med gratis kjernetid i barnehagene i Bydel Gamle Oslo, Bergen og Drammen. Forsøket retter seg mot familier med lav inntekt, samtidig som det kobles til krav om aktivitet for foreldrene. Forsøket skal øke andelen barn med innvandrerbakgrunn i barnehage, bedre norskkunnskapene for minoritetsspråklige barn, bidra til sosialiseringen generelt og forberede barna på skolestart. I tillegg skal kompetansen til barnehagepersonalet heves, og det skal innføres tiltak rettet mot foreldre.

Les mer i Prop. 1 S fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, programkategori 11.05 Integrering