Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige avgrensninger av unges frihet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige avgrensninger av unges frihet med 4 millioner kroner.

Regjeringen forslår å øke antallet plasser ved bo - og støttetilbudet for personer utsatt for tvangsekteskap. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil samtidig arbeide med kompetanseheving spesielt rettet mot personalet i krisesentre, til forsking og til å bedre det nordiske samarbeidet på området.

Les mer i Prop. 1 S fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, programkategori 11.10 Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering