Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

InterCity

Regjeringen foreslår å bevilge 540 millioner kroner til planlegging av nye InterCity-strekninger, hvorav 25 millioner kroner gjelder planlegging av Ringeriksbanen.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane