Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonale operasjoner/ Afghanistan

Norsk deltakelse med militære bidrag i internasjonale operasjoner viser en vilje til å ta medansvar for stabilitet og sikkerhet i konfliktrammede områder. Det tjener norsk sikkerhet å hindre at konflikter sprer seg. Regjeringen slutter også opp om FN og vektlegger et nært samarbeid med sentrale NATO-allierte og partnerland.

Bidrag til internasjonale operasjoner stiller Forsvaret overfor store krav til kompetanse. Dette adresseres både i kompetansereformarbeidet, og i oppfølgingen av handlingsplanen for veteraner ”I tjeneste for Norge”. Samtidig har erfaring fra slik deltakelse stor verdi for utviklingen av den operative evnen.

Prosessen med å overføre sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter vil fullføres innen utgangen av 2014. Dette innebærer at oppdraget den internasjonale stabiliseringsstyrken ISAF påtok seg i desember 2001 avsluttes. Etter planen vil samtidig NATO videreføre støtten til Afghanistan gjennom en ny NATO-ledet operasjon, Resolute Support Mission (RSM). Denne vil fokusere på rådgivning og trening av afghanske sikkerhetstyrker og institusjoner. Dersom det blir enighet om de nødvendige juridiske avtalene mellom hhv. NATO-Afghanistan og USA-Afghanistan vil operasjonen etableres fra 2015.

Et eventuelt norsk bidrag til operasjonen vil kunne medføre at Norge deltar med begrensede, styrkebidrag, særlig innen rådgivning av afghansk spesialpoliti i Kabul-området, samt den nasjonale spesialpolitikommandoen i Kabul. Støtte til den afghanske krigsskolen utenfor Kabul videreføres også.