Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonalt reindriftssenter

Regjeringen foreslår en bevilgning på 4,250 millioner kroner til drift av Internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino. Senteret ble etablert i 2005 for å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift.

Les mer i Prop. 1 S fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet